• Solliciteren
 • Operational Dashboard based on Probabilistic Programming

  Geloof je anno 2017 in de kracht van data en wil je aan de slag gaan met cijfers, statistische modellen en voorspellingen? Dan is deze stage geknipt voor jou! 

  Introductie

  Elk bedrijf wil graag een inzicht in de dagelijkse gang van zaken om zo snel te kunnen ingrijpen en bijsturen wanneer een ongewenst voorval zich voordoet. Traditioneel gebruiken bedrijven hiervoor rapporteringen die op regelmatige basis worden gegenereerd uit de beschikbare cijfers van het bedrijf.

  Echter, rapporten geven informatie ná de feiten. We willen vandaag de juiste informatie kennen op het moment zelf. Hiervoor kan je modellen bouwen, gebaseerd op cijfers uit het verleden. Deze modellen worden constant getoetst aan nieuwe cijfers die binnenkomen. Dit geeft een inzicht in de operationele werking van het bedrijf.

  Maar nog beter is voorspellingen doen aan de hand van die modellen. Wat is het effect op het bedrijfsresultaat van een bepaalde actie? Deze voorspellingen zijn statistisch te benaderen, en zijn gebaseerd op de cijfers uit het verleden en de modellen die daaruit zijn voortgevloeid, maar ook van de onzekerheden op de cijfers en de eventuele ontbrekende data.

  Hiervoor is het nodig technieken uit de probabilistic programming en Baysian-style machine learning toe te passen.

  Omschrijving

  Tijdens deze stage maak je aan de hand van de cijfers van het bedrijf een statistisch model waarmee de real-time situatie van het bedrijf met grote nauwkeurigheid kan worden bepaald en waarmee statistische voorspellingen worden gedaan door bepaalde parameters uit het model te variëren.

  Concreet doe je vanuit inkomende gegevensstromen verwerkingen en visualiseer je de resultaten in een dashboard. Het dashboard maakt het eveneens mogelijk simulaties te doen door de modelparameters te variëren.

  Voor het verwerken van de data kan je bijvoorbeeld de Python programmeertaal gebruiken, voor het dashboard een combinatie van React en d3.js voor maximale responsiviteit.

  Ons aanbod

  We maken van je stage een echt project, alle facetten van een real-life project komen aan bod. Bovendien zal je met de ondersteuning van onze coaches heel wat ervaring opdoen.

  Logo Vectr

  Vectr.Consulting

  Wie is Vectr.Consulting ?

  Vectr.Consulting is een dynamisch team dat slimme data-inzichten verwerft door verschillende bronnen te combineren en deze te integreren in één holistische aanpak waarin slimme innovatie en data insights centraal staan. Voor meer info kan je steeds terecht op onze website.

  Interesse?

  Interesse?

  Sta je te popelen?
  Stuur een mailtje naar stage@contribute-group.be en overtuig ons van jouw kracht!